Privacy

Versie 2.1

 
Via het BDU media Voordeelplatform worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BDU Algemeen B.V., hierna “BDU” en Touch Promotions B.V., hierna “Touch”, achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  

 

Verantwoordelijkheden

 

BDU is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, en Touch is verwerker namens BDU, totdat je een bestelling plaatst op het BDU media Voordeelplatform. Vanaf dat moment  is Touch zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw bestelling en het leveren van de bestelde producten.

 

Gebruik van persoonsgegevens 

BDU  en Touch bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om jou gebruik te laten maken van het BDU media Voordeelplatform. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.  

 

Wij verwerken van jou de volgende gegevens: 

 

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

 

Bewaartermijnen 

BDU en Touch bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te bereiken. 

 

Nieuwsbrief  

Wij kunnen per e-mail contact met je opnemen voor de levering van door jou bestelde producten dan wel het sturen van een nieuwsbrief met relevant aanbod uit het BDU media  Voordeelprogramma.  

 

Verstrekking aan derden 

De door jou verstrekte gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

 

Beveiliging 

BDU  en Touch nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.  

 

Websites van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens 

Je kunt ons een verzoek toesturen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt je indienen via privacy@touchincentive.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren.  

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Contact

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.com.